ยจ 20's Hideout Steakhouse - Live Piano & Great Food
Upcoming Entertainment
Matt Martino
April 22nd, 6:00pm to 8:00pm
Mel Goot
April 23rd, 5:30pm to 8:30pm
Bob Pina
April 24th, 5:30pm to 8:30pm
Mel Goot
April 25th, 5:30pm to 8:30pm
Mel Goot
April 26th, 5:30pm to 8:30pm
Matt Martino
April 27th, 5:30pm to 9:30pm
Bob Pina
April 28th, 5:30pm to 9:30pm
Featured Dishes
April 22nd
Soup: Red Pepper Gouda | Fish: Swordfish
April 23rd
Soup: Cream of Broccoli | Fish: Ahi Tuna
April 24th
Soup: Cream of Broccoli | Fish: Ahi Tuna
April 25th
Soup: Chicken Enchilada | Fish: Red Snapper
April 26th
Soup: Chicken Enchilada | Fish: Red Snapper
April 27th
Soup: Lobster Bisque | Fish: Mahi Mahi
April 28th
Soup: Lobster Bisque | Fish: Mahi Mahi