ยจ 20's Hideout Steakhouse - Live Piano & Great Food
Upcoming Entertainment
Kevin Jamieson
June 20th, 5:30pm to 8:30pm
Kevin Jamieson
June 21st, 5:30pm to 8:30pm
Matt Galik
June 22nd, 5:30pm to 9:30pm
Bob Pina
June 23rd, 5:30pm to 9:30pm
Matt Galik
June 24th, 12:00pm to 2:00pm
Matt Martino
June 24th, 6:00pm to 8:00pm
Kevin Jamieson
June 25th, 5:30pm to 8:30pm
Featured Dishes
June 20th
Soup: Chicken Fiesta | Fish: Red Snapper
June 21st
Soup: Chicken Fiesta | Fish: Red Snapper
June 22nd
Soup: Red Pepper Gouda | Fish: Mahi Mahi
June 23rd
Soup: Red Pepper Gouda | Fish: Mahi Mahi
June 24th
Soup: Red Pepper Gouda | Fish: Mahi Mahi